„Remont nawierzchni jezdni
ulicy Seweryna Goszczyńskiego w Przemyślu”

w ramach zadania:
„Przebudowa ulicy Goszczyńskiego (Osiedle na stawach) w Przemyślu”

Umowna wartość zadania:
881 056,90 zł.

 

Inwestor:

Gmina Miejska Przemyśl
ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl

Herb Przemyśl.jpeg
logo.png

Wykonawca robót:

Usługi Transportowe Roboty Ziemne
Stanisław Drak
ul. Hubala 10
37-700 Przemyśl

Zakończenie robót - odbiór końcowy:
07.12.2022r.

 

Realizacja inwestycji polegała na:

  • rozbiórce istniejącej nawierzchni z płyt drogowych betonowych lub mieszanek mineralno - bitumicznych 

  • ułożeniu podbudowy z kruszywa łamanego,

  • ułożeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanek mineralno - bitumicznych,

  • wykonanie utwardzonego pobocza,

  • remoncie istniejących elementów odwodnienia ulicy,

  • regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej.

 

Dokumentacja fotograficzna
przed realizacją zadania

 

Dokumentacja fotograficzna
po realizacji zadania

 

 

Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk Data modyfikacji: 07-12-2022 12:29

Na skróty