UWAGA !!!

TYMCZASOWE ZAMKNIĘCIA ODCINKA
ULICY SIEMIRADZKIEGO W PRZEMYŚLU

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu informuje o tymczasowym zamknięciu 
ulicy Siemiradzkiego od skrzyżowania z ul. Dworskiego do skrzyżowania z ul. Nestora

w dniach:  

UWAGA AKTUALIZACJA

14.11.2022r. (poniedziałek)
15.11.2022r. (wtorek) - roboty zrealizowane

17 i 18.11.2022r. (czwartek, piątek)
17.11.2022r. (czwartek) - roboty zrealizowane

Zgodnie z informacją uzyskaną od Wykonawcy Robót nastąpi​​​​ całkowite zamknięcie ulicy (od skrzyżowania z ulicą Dworskiego do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza)
od godziny 8:00 do godzin popołudniowych.

 

29.11.2022r. (wtorek)

w godzinach od 8:00 do 14:00.

05.12.2022r. (poniedziałek)
od godziny 8:00
do godzin popołudniowych

Zgodnie z informacją przekazaną przez Wykonawcę Robót firmę COLAS Polska Sp. z o.o.
powodem zamknięcia odcinka drogi jest brak możliwości realizowania robót przy zajęciu
połowy jezdni z jednoczesnym zachowaniem bezpiecznego dla użytkowników ruchu kołowego.

W wyżej wskazanych dniach prowadzone będą roboty związane z frezowaniem nawierzchni jezdni,
układaniem dolnych warstw asfaltowych (warstwa profilująca i wiążąca), układaniem warstwy
ścieralnej.

Jednocześnie informujemy, że w powyższych terminach mogą wystąpić zmiany
spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 


 

Siemiradzkiego awaria.jpeg 20221027_152907.jpeg

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Uwaga ! Roboty drogowe

Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk Data modyfikacji: 08-12-2022 08:57

Na skróty