„Remont ulicy Mostowej w Przemyślu”

w ramach zadania:
„Przebudowa ulicy Mostowej”

Całkowita wartość inwestycji:
502 948,48 zł.

 

Inwestor:

Gmina Miejska Przemyśl
ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl

Herb Przemyśl.jpeg
logo.png

Wykonawca robót:

REKRO
Karolina Michalcewicz
Dybawka, ul. Źródlana 2
37-741 Krasiczyn

Zakończenie robót:
grudzień 2022r.

 

Realizacja inwestycji polegała na:

 • rozbiórce istniejącej nawierzchni jezdni z masy mineralno-asfaltowej

 • rozbiórce istniejących chodników z masy mineralno – asfaltowej lub betonowych płyt chodnikowych

 • zabezpieczeniu istniejącego kanału technologicznego (osuszająco – instalacyjnego)  przylegającego do fundamentów budynku Rynek 1

 • ułożeniu warstwy jezdnej z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego

 • wymianie istniejącej nawierzchni chodników na nową z kostki brukowej na podsypce cementowo - piaskowej

 • regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej.

Zakres rzeczowy inwestycji:

 • studzienki ściekowe betonowe z osadnikiem i syfonem - 3 sztuki

 • przykanaliki PVC 200mm - 11 bm

 • krawężniki kamienne - 51 mb

 • nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej - 187 m2

 • nawierzchnia chodników z kostki kamiennej - 200 m2

 • ściek z kostki kamiennej - 50 mb

 

Dokumentacja fotograficzna
przed realizacją inwestycji

 

Dokumentacja fotograficzna
po realizacji inwestycji

 

 

Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk Data modyfikacji: 02-01-2023 09:32

Na skróty