Przejazd kolejowy w ciągu ulicy Obozowej w Przemyślu

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu zawiadamia, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie dokonał w dniu 22.12.2022 r. formalnej zmiany kategorii i sposobu zabezpieczenia przejazdu kolejowo-drogowego w km 4,675 linii kolejowej Nr 102 Przemyśl Główny - Malhowice, usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2064R ul. Obozowa w m. Przemyśl (prawa strona przejazdu) i drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 52 obr. Nehrybka gm. Przemyśl (lewa strona przejazdu) z kat. A na kat. B.

Na przedmiotowym przejeździe kolejowo-drogowym zostały zabudowane urządzenia samoczynnego systemu przejazdowego wyposażone w sygnalizację świetlną (sygnalizatory drogowe) i rogatki zamykające ruch drogowy w kierunku wjazdu na przejazd.

 

 

Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk Data modyfikacji: 05-01-2023 14:38

Na skróty