pl_lad_.png

"Wymiana oświetlenia ulicznego w Przemyślu na energooszczędne i ekologiczne w technologii LED"

Realizacja inwestycji polega na wymianie oświetlenia ulicznego w Przemyślu na energooszczędne i ekologiczne oświetlenie w technologii LED w oparciu o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) którego zakres obejmuje:

  • wymianę istniejących opraw parkowych na ulicach Starego Miasta, parku oraz osiedlach mieszkaniowych w ilości 463 szt.;
  • wymianę starych słupów stylowych w obrębie Starego Miasta w ilości 29 szt.;
  • wymianę istniejących opraw oświetlenia drogowego w ilości 2111 szt.;
  • wymianę wyeksploatowanych słupów stalowych latarni oświetlenia drogowego w ilości 54 szt.;
  • montaż sterowników z analizatorami sieci oraz grupowymi czujkami zmierzchu w ilości 25 szt.;
  • doświetlenie 54 przejść dla pieszych w tym montaż latarni oświetlenia dedykowanego na 34 przejściach dla pieszych oraz latarni i układów zasilania i sterowania oświetlenia dedykowanego adaptacyjnego na 18 przejściach oraz montaż dodatkowych latarni oświetlenia drogowego w obrębie 2 przejść.

PDFWymiana opraw i słupów oświetlenia drogowego.pdf (524,52KB)

PDFWymiana opraw i słupów parkowych.pdf (432,12KB)

PDFZestawienie doświetlanych przejść dla pieszych.pdf (433,84KB)

Polski-Ład-Plakat-Oświetlenie-uliczne-LED.jpeg

 

×

Wyszukaj w serwisie