Uwaga - utrudnienia w ruchu drogowym !!!

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu informuje,
że w ramach realizowanego przez firmę
TORKOL Sp. z o.o.
zadania inwestycyjnego pn.:

„Prace na liniach kolejowych nr 1220 i 123 Hurko - Krówniki
realizowanego w ramach projektu: Prace inwestycyjne na przejściu
granicznym Medyka - Mościska II”

od dnia 06.03.2023r.

wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu.

Dla planowanego remontu przejazdu kolejowego przewidziano podzielenie prac na trzy etapy:

Etap 1 – Zawężenia pasa ruchu w kierunku centrum m. Przemyśl na odcinku do 50m. Miejsce prowadzenia prac zostanie wygrodzone za pomocą zapory U-20b i U3d wraz z lampami ostrzegawczymi barwy żółtej oraz skrajniami U-21a/b rozstawionymi w odległości co 10m. Ruch kołowy będzie sterowany za pomocą tymczasowej sygnalizacji świetlnej. Prędkość na odcinku objętym pracami remontowymi zostanie ograniczona do 40km/h. Istniejące oznakowanie poziome (linia P-4) zostanie unieważnione na odcinku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej. Dla poprawy bezpieczeństwa i widoczności nad zestawami znaków A-12, A-14 i A-29 zostaną umieszczone lampy błyskowe barwy żółtej.

Etap 2 – Zawężenia pasa ruchu w kierunku przejścia granicznego „Medyka” na odcinku do 50m. Miejsce prowadzenia prac zostanie wygrodzone za pomocą zapory U-20b i U3d wraz z lampami ostrzegawczymi barwy żółtej oraz skrajniami U-21a/b rozstawionymi w odległości co 10m. Ruch kołowy będzie sterowany za pomocą tymczasowej sygnalizacji świetlnej. Prędkość na odcinku objętym pracami remontowymi zostanie ograniczona do 40km/h. Istniejące oznakowanie poziome (linia P-4) zostanie unieważnione na odcinku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej. Dla poprawy bezpieczeństwa i widoczności nad zestawami znaków A-12, A-14 i A-29 zostaną umieszczone lampy błyskowe barwy żółtej.

Etap 3 – Całkowite zamknięcie drogi krajowej nr 28 w okolicy przejazdu kolejowego na czas prowadzenia prac wymagających zajęcia całej szerokości jezdni (demontaż i montaż szyn, układanie masy bitumicznej). Zamknięcie przejazdu kolejowego zostanie wykonane za pomocą zestawu znakow B-1, T-0 i U-20b wraz z lampami błyskowymi barwy czerwonej na całej szerokości jezdni. Podczas zamknięcia zostanie wyznaczony objazd drogami powiatowymi przez miejscowości Krówniki, Jaksmanice, Siedliska i Hurko poprzez zastosowanie znaków F-9 oraz tablic F-8. O zamknięciu przejazdu kolejowego kierujących poinformują znaki F-5, F-6, D-4a i D-4b. Na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 28 i drogi powiatowej w m. Hurko istniejące oznakowanie B-19 i T-0 zostanie zasłonięte taśmą prawidłową lub zdemontowane na czas zamknięcia przejazdu kolejowego. Ze względu na przeniesienie dużego ruchu kołowego drogi krajowej na drogi powiatowe oraz komunikacje zbiorową podzielono prace wymagające całkowitych zamknięć na kilka etapów z których każdy potrwa ok 6 godzin i będą wprowadzane w porze nocnej miedzy godziną 20.00 a 6.00 rano. Po wykonaniu prac zostanie przywrócona poprzednia organizacja ruchu (zawężenie według etapu 1, 2 lub docelowa organizacja ruchu).

 

Prosimy kierujących pojazdami o zachowanie szczególnej ostrożności w bezpośrednim rejonie prowadzonych prac.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Uwaga ! Roboty drogowe

×

Wyszukaj w serwisie