Flaga i Godło PL.png

ZADANIE DOFINANSOWANE
Z REZERWY SUBWENCJI OGÓLNEJ
BUDŻETU PAŃSTWA

 

Przebudowa drogi krajowej nr 28
– ulica Aleksandra Dworskiego w Przemyślu"

 

Dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej: 
 1 777 780,00

 

Wartość inwestycji wraz z nadzorem nad robotami budowlanymi:
3 742 944,93

 

Inwestor:

Herb Przemyśl.jpeg

Gmina Miejska Przemyśl
ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl

logo.png

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl
 

 

Realizacja inwestycji polega na:

  • rozbiórce istniejącej nawierzchni jezdni oraz ułożeniu nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni tj.: warstwy podbudowy oraz warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej,
  • rozbiórce istniejącej nawierzchni ciągów pieszych oraz wykonaniu nowej z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszyw łamanych wraz z wymianą istniejących krawężników i obrzeży betonowych,
  • rozbiórce istniejącej nawierzchni zjazdów drogowych oraz wykonaniu nowej z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszyw łamanych,
  • uzupełnieniu oraz wymianie istniejących elementów odwodnienia ulicy,
  • regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej,
  • remoncie elementów sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. S. Konarskiego,
  • wykonaniu dwóch kompletnych przejść dla pieszych w tym jednego aktywnego oraz drugiego z oświetleniem asymetrycznym.

W dniu 29.06.2023r. podpisane zostały umowy na:

  • wykonanie robót budowlanych z firmą COLAS Polska Sp. z o.o.
  • pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi z firmą TESOR Sp. z o. o.

Dokumentacja fotograficzna
przed realizacją inwestycji

 

 

 
Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk Data modyfikacji: 27-07-2023 14:16

Na skróty