Flaga i Godło PL.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
 

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

"Remont nawierzchni jezdni i chodników drogi gminnej
nr 120759R ul. Mariackiej w Przemyślu
– od km 0+011,00 do km 0+056,00
i od km 0+113,00 do km 0+256,00"

 

Dofinansowanie: 
689 854,00

Wartość inwestycji: 
1 422 695,15

 

Inwestor:

Herb Przemyśl.jpeg

logo.png

Gmina Miejska Przemyśl
ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl

 

Wykonawca robót budowlanych:

REKRO Karolina Michalcewicz
Dybawka, ul. Źródlana 11
37-741 Krasiczyn

 

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi:

TESOR Sp. z o.o.
Haczów 35
36-213 Haczów

W celu wykonania remontu nawierzchni jezdni i chodników na ulicy Mariackiej w Przemyślu zaplanowano wykonanie robót polegających na:

  • wymianie istniejącej nawierzchni chodników i zjazdów drogowych na nową z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową,
  • wymianie istniejących krawężników i obrzeży betonowych,
  • rozebraniu istniejącej nawierzchni jezdni oraz ponownym ułożeniu kostki kamiennej na dwóch warstwach podbudowy,
  • uzupełnieniu i wymianie istniejących elementów odwodnienia ulicy,
  • regulacji istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej,
  • wymianie opraw oświetlenia drogowego na oprawy typu LED.

Remontem objęte zostanie również oświetlenie drogowe.

Całkowita długość remontowanej nawierzchni jezdni ulicy Mariackiej wynosi 188 mb - od km 0+011,00 do km 0+056,00 i od km 0+113,00 do km 0+256,00 i całkowitej powierzchni ok. 1275 m2, na której wyremontowane zostaną również ciągi piesze o łącznej długości ok. 376mb i całkowitej powierzchni ok. 850 m2.

tablica_Mariacka_www.jpeg

 

Dokumentacja fotograficzna - 
przed realizacją inwestycji

 

 

Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk

Na skróty