Flaga i Godło PL.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
 

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

"Przebudowa drogi dla pieszych oraz peronów przystankowych
wraz z dojściem do peronów a także przejść dla pieszych
w ciągu drogi powiatowej nr 2174R - ulica Sielecka w Przemyślu"

 

Dofinansowanie: 
590 436,00

Wartość inwestycji: 
738 045,45

 

Inwestor:

Herb Przemyśl.jpeg

logo.png

Gmina Miejska Przemyśl
ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl

 

Wykonawca robót budowlanych:

Firma Handlowo - Usługowa "KOSTAR" Artur Kosteczko
Rokietnica 262
37-562 Rokietnica

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi:

TESOR Sp. z o.o.
Haczów 35
36-213 Haczów

 

W celu wykonania przebudowy drogi dla pieszych oraz peronów przystankowych wraz z dojściem do peronów na odcinku ulicy Sieleckiej w Przemyślu  zaplanowano wykonanie robót polegających na:

  • rozbiórce istniejącej nawierzchni chodnika z betonowych płyt chodnikowych i betonowej kostki brukowej,
  • wykonaniu nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej na podbudowie z kruszywa łamanego,
  • wymianie istniejących krawężników i obrzeży betonowych,
  • regulacji istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej.

Dodatkowo zaplanowano wykonanie przebudowy przejścia dla pieszych z oświetleniem dedykowanym adaptacyjnym.

Długość przebudowywanej drogi dla pieszych w ulicy Sieleckiej w Przemyślu wyniesie około 720 mb i powierzchni około 1 560 m2 natomiast powierzchnia peronów przystankowych wraz z dojściem do peronów wyniesie około 250m2.

 

tablica_Sielecka_www.jpeg

 

Dokumentacja fotograficzna - 
przed realizacją inwestycji

 

 

Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk

Na skróty