Projekt stałej organizacji ruchu drogowego dla ulicy Sportowej i Wybrzeże Prezydenta W. Wilsona w Przemyślu w ramach zrealizowanego przez PKP PLK S.A. zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla przebudowy mostu w Przemyślu, w km 243,845 linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka w ramach projektu pn.: „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych – etap II”.

PDFPOR_Sportowa_Wilsona.pdf

Data publikacji: 30-04-2024 09:43

Na skróty