Projekt stałej organizacji ruchu drogowego dla ulicy 22 Stycznia w Przemyślu w ramach zrealizowanego przez PKP PLK S.A. zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla przebudowy mostu w Przemyślu, w km 243,845 linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka w ramach projektu pn.: „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych – etap II”.

PDFPOR_22 stycznia.pdf

Data publikacji: 30-04-2024 09:45

Na skróty