Zabezpieczenie osuwiska powstałego w rejonie ul. Pasteura na stoku narciarskim w Przemyślu wraz z przebudową infrastruktury technicznej stoku

Ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - RARF120_pytanie.i.odpowiedz.z.dnai.26.06.2018.rar

UIWAGA ZMIANY: 

1. Pytania i odpowiedzi - Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu: Zabezpieczenie osuwiska powstałego w rejonie ul. Pasteura na stoku narciarskim w Przemyślu wraz z przebudową infrastruktury technicznej stoku

2. Zmiana SIWZ -  Pytania i odpowiedzi - Zabezpieczenie osuwiska powstałego w rejonie ul. Pasteura na stoku narciarskim w Przemyślu wraz z przebudową infrastruktury technicznej stoku

3. Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu -  Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy „Z” – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu ETAP II od km 2+700,00 do km 3+360,00

4. Pytania i odpowiedzi - 26.06.2018r. -  Zabezpieczenie osuwiska powstałego w rejonie ul. Pasteura na stoku narciarskim w Przemyślu wraz z przebudową infrastruktury technicznej stoku

Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Data publikacji: 29-06-2018 14:49 Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk Data modyfikacji: 12-07-2018 14:12

Na skróty