Budowa dwóch dróg obwodowych miasta Przemyśla

logo_ue_m.jpeg

original_38_gallery.jpeg

fot.: Przemyska Grupa Paralotniowa "Latam, bo chcę"

Film promujący dwie drogi obwodowe miasta Przemyśla:
- łączącą drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28
- łączącą drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885.

 

 

Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28

Kontrakt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IV Infrastruktura Transportowa Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa oraz ze środków krajowych i własnych, będących w dyspozycji Gminy Miejskiej Przemyśl.

Okres realizacji zadania: 24 miesiące

Wartość robót (brutto): 225 285 218,31 PLN

Całkowita wartość kontraktu (brutto):250 852 799,28 PLN

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (brutto): 187 194 620,54 PLN.

Poziom dofinansowania z Rezerwy Subwencji Ogólnej Budżetu Państwa (brutto): 34 668 900 PLN

Prace nad realizacją przedmiotowej inwestycji rozpoczęły się 15 października 2010 roku.

Oficjalne otwarcie nowej drogi nastąpiło 10 listopada 2012 roku.

 

Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885

Kontrakt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IV Infrastruktura Transportowa Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa oraz ze środków krajowych i własnych, będących w dyspozycji Gminy Miejskiej Przemyśl.

Okres realizacji zadania: 16 miesięcy

Wartość robót (brutto): 90 186 431,45 PLN

Całkowita wartość kontraktu (brutto): 106 456 745,66 PLN

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (brutto): 83 227 137,45 PLN.

Poziom dofinansowania z Rezerwy Subwencji Ogólnej Budżetu Państwa (brutto): 6 559 900,00 PLN

Prace nad realizacją przedmiotowej inwestycji rozpoczęły się 12 września 2013 roku.

Oficjalne otwarcie nowej drogi nastąpiło 30 kwietnia 2015 roku.

Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk Data modyfikacji: 12-07-2018 10:13

Na skróty