Rozbudowa ulic Buszkowickiej i Rogozińskiego w Przemyślu

 

Rozbudowa ulicy Rogozińskiego polegała na wzmocnieniu konstrukcji jezdni z poszerzeniem do 7,00m, oraz przebudowie i budowie chodników na długości  721mb

Statystyki:

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego –  6 455,00m2
chodnik z kostki brukowej betonowej  –  2 738,00m2
ścieżka rowerowa z kostki brukowej betonowej –  696,00m2
zjazdy z kostki brukowej betonowej –  433,00m2
zatoki autobusowe z kostki kamiennej – 257,00m2
budowa studzienek ściekowych  - 40 szt.
budowa studni rewizyjnych  - 16 szt.  

 

Rozbudowa ulicy Buszkowickiej polegała na wzmocnieniu konstrukcji jezdni z poszerzeniem do 7,00m, oraz budowie chodnika i ścieżki rowerowej  na długości  1 140mb

Statystyki:

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego –  8 085,00m2
chodnik z kostki brukowej betonowej  –  1 986,00m2
ścieżka rowerowa z kostki brukowej betonowej  – 705,50m2
ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego – 1 864,00m2
zatoki autobusowe z kostki kamiennej – 257,00m2
zjazdy z kostki brukowej betonowej – 58,00m2|
ścieki z elementów betonowych – 1 217,00mb
budowa studzienek ściekowych – 84 szt.
budowa studni rewizyjnych PE Ø 1200, 1000, 600, 400 – 51 szt.
budowa separatorów lamelowych 100 dm3, 300 dm3 – 2 szt.

 

Rozbudowa ulic Buszkowickiej i Rogozińskiego w Przemyślu - etap II ROK 2016

„Rozbudowa ulic Buszkowickiej i Rogozińskiego w Przemyślu (km 0+000 - 1+861,38)” 
ETAP II km 1+088 – 1+861,38”

Zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2016r. w ramach Wieloletniego Programu pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”

Koszt całkowity zadania:                                                                            2 205 239,56 zł

Koszt zadania sfinansowany w ramach dotacji budżetu państwa:            1 102 618,00 zł

 

Rozbudowa ulic Buszkowickiej i Rogozińskiego w Przemyślu - etap I ROK 2015

„Rozbudowa ulic Buszkowickiej i Rogozińskiego w Przemyślu (km 0+000 - 1+861,38)” 
ETAP I km 0+000 – 1+088,00” 

Zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2015r. w ramach Wieloletniego Programu pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Koszt całkowity zadania:                                                                            3 259 821,02 zł

Koszt zadania sfinansowany w ramach dotacji budżetu państwa:            1 629 910,00 zł

Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk Data modyfikacji: 10-09-2021 10:05

Na skróty