Kładka pieszo - rowerowa w Przemyślu

 

Kontrakt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IV Infrastruktura Transportowa Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa oraz ze środków krajowych i własnych, będących w dyspozycji Gminy Miejskiej Przemyśl.

Okres realizacji zadania: 6 miesięcy

Całkowita wartość kontraktu (brutto): 4 882 881,06 PLN

Wykonawca: Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie

Inżynier PROKOM Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu

Prace nad realizacją przedmiotowej inwestycji rozpoczęły się w maju 2015r., a zakończyły 
w październiku 2015r.

Kładka zlokalizowana jest na terenie miasta Przemyśl i przebiega nad rzeką San łącząc Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II z Wybrzeżem Marszałka Józefa Piłsudskiego w okolicach schronu należącego do pozostałości fortów linii Mołotowa.

Wybudowana kładka to obiekt dwuprzęsłowy, symetryczny, podwieszony do stalowego pylonu. Dźwigary wykonane są z drewna klejonego i podwieszone do pylonu stalowymi linami. Kładka umożliwia bezpieczną przeprawę rowerową przez rzekę San oraz zapewnia ciągłość ścieżek rowerowych.

Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk Data modyfikacji: 29-06-2018 16:04

Na skróty